Maria-sisaret

Jumalan Äiti – aspekti osana Vapaata katolista kirkkoa

Vapaa katolinen kirkko tunnustaa ja kunnioittaa Jumalan Äiti-aspektia, joka synnyttää ja ravitsee kaikkea mikä elää. Pyhä Maria, jonka kirkko uskoo olevan Jumalan äidinrakkauden täydellinen ilmaus, ei ainoastaan symboloi jumalallista Äiti-prinsiippiä, vaan Hän kuuluu kirkon nykyisen käsityksen mukaan Jumalan suunnitelmaan maailmaa varten ja Hän hoitaa Maailman Äidin virkaa. Hänen hellä huolenpitonsa kaikkia naisia, lapsia ja kärsiviä kohtaan täydentää Herramme Kristuksen hallintoa.

Maria-sisarilla on oma tehtävänsä kirkollisessa työssä

Kirkon sisarjärjestö on perustettu niitä naisia varten, jotka havaittuaan Marian loistavan esimerkin tuntevat kutsumusta palvella Hänen nimessään Hänen armonsa kanavina, ja vastaavasti kirkon piirissä täydentämään papin työtä alttaripalveluksessa. He asettavat itselleen suuren ja loistavan ihanteen – tulla Jumalan työtovereiksi, tunnistaa ja kunnioittaa jumalallinen Äiti-prinsiippi kaikessa luodussa ja työskennellä yhdessä jumalallisen suunnitelman kanssa täydentäen kaikkea elävää.

Muotoiltaessa hengellisiä virkoja naisille, ne asetettiin Vapaan katolisen kirkon Maria-järjestön asteiksi. Ne vastaavat siis miesten alempia virka-asteita: vastalukija, ovenvartija, lukija, manaaja ja akolyytti, ja ne nimettiin seuraavasti: puhtaus, antaumus, tieto, rakkaus ja tahto ihmisen sen prinsiipin mukaan, johon asteen vihkimisen seremonia on kohdistettu ja johon seremonia vaikuttaa.

Vaikka naisten hengelliset virat on muotoiltu muistuttamaan miesten alempia hengellisiä asteita, niillä on kuitenkin erilainen suuntaus ja selvästi erottuva luonne. Ne muodostavat järjestelmän, joka on omistettu Maailman Äidille työvälineeksi ja kanavaksi määrätyille aspekteille auttamaan Maailman Äitiä Hänen valtavassa työssään maailmassa. Vapaan katolisen kirkon Maria- järjestö on perustettu ”naisille, jotka tuntevat Pyhän Marian suurena esimerkkinään ja tuntevat kutsumusta palvella Hänen Nimessään Hänen armonsa kanavana. He asettavat eteensä suuren, loistavan esikuvan – tulla Jumalan työtovereiksi, tunnustaa ja kunnioittaa jumalallista Äiti-prinsiippiä kaikessa luodussa ja työskennellä yhdessä jumalallisen suunnitelman kanssa, kaiken elämän täydellistyttämiseksi.”(12.yleinen piispainkokous v. 2000). Kun kaikki nämä aatteet yhdistetään, voidaan Maria-järjestöä instituutiona kuvata sellaisten naisten yhteisönä, jotka haluavat hengellistä itsekasvatusta ja ovat heränneet tunnistamaan oman todellisen jumalallisen luontonsa. Nämä naiset tuntevat Pyhän Marian suureksi esikuvakseen ja tahtovat palvella Häntä Hänen tehtävässään Maailman Äitinä. Samalla he kehittävät itseään Hänen vaikutuksensa alaisena jumalallisen arkkityypin kaltaiseksi, mistä Hän on korkein ja kaikkein täydellisin ilmaus.

Päämääränä valon jakaminen

Sisarjärjestöllä on yksi perustavaa laatua oleva päämäärä: tarjota Pyhälle Marialle, taivaalliselle Äidille, keino jakaa maailmaan valoa, siunausta ja lohdutusta. Se mahdollistaa myös tyttöjen ja naisten suuremman sitoutumisen kirkolliseen työhön ja Pyhän Marian palvelemiseen, joka voi johtaa uudenlaiseen antaumuksen aistimiseen ja täyttymykseen.

Toiminta Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän Maria-sisarta. He kulkevat viiden asteen kautta diakonissaksi. Nuo viisi astetta ovat: Puhtaus, Antaumus, Tieto, Rakkaus ja Tahto. Puhtauden asteessa on yksi sisar, antaumuksen asteessa yksi sisar,tiedon asteessa ei tällä hetkellä sisaria, rakkauden asteessa on kolme sisarta ja tahdon asteessa ei ole tällä hetkellä sisaria. Tahdon asteen neljä sisarta vastaanotettiin 31.05.09 diakonissoiksi. Sisaret toimivat eri puolilla Suomea, he pitävät säännöllisiä seremonioita, mietiskelytilaisuuksia, opintopiiriä sekä rippikoulua yhdessä papiston kanssa.